Translate

SHARE THIS BLOG

SHARE THIS BLOG:

lauantai 22. maaliskuuta 2014

Elämä jatkuu omalla hästägillä - Life goes on in your hastag

Hei blogini lukijat ja anteeksi uuden kirjoituksen viivytys. Tässä kuulumisiani tässä vaiheessa.

Ensinnäkin nyt olen virallisesti kuntoutuksen lähihoitaja ja saanut siis suoritettua tutkintoni loppuun. Hitosti se on vaatinut tahdonvoimaa, minä saan suoritettua tämän tutkintoni loppuun, vaikka ympärilläni on ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä että omalla positiivisuudella, elämänilolla ja musiikillisella osaamisellani ei tehdä töitä perushoidollista vaativissa hoitopaikoissa. Kuvitelkaa...

Monet ovat myös varmaan jo pistäneet merkille, että joitain omia kuulumisiani ja muita linkityksiä löytyy omalla suomen kielelläni Twitterissä hastagilla hempula83  https://twitter.com/search?q=%23hempula83&src=hash Syy tähän oman hastagin käyttöön on omalla kohdallani mm. itseni markkinointi työelämään, kuin myös tiedon jako hoitoalan työntekijöille ja mahdollisille asiakkaille ja Twitterin käyttäjille, jotka haluavat yhtä hastagia seuraamalla saada luotettavaa tietoa ja vinkkejä omaan terveydenhoitoonsa, kuntoiluasioihin, mielenterveyteensä ja moneen muuhun heitä mietityttäviin asioihin. Pääasiana kuitenkin itseni markkinointi työelämään ja sen  oman unelmatyöni saaminen hoitoalalta ihmisten aktivoinnin ja motivoinnin parista.

Jotkut ovat myös huomanneen minun innostuneen myös Spotifyn käytöstä. Pitää paikkansa. Vietän päivittäin tuntikausia aikaa hyvää musiikkia kuunnellen, niin Spotifyn, kuin myös Jango radion kautta. Rakastan musiikkia ja sen rentouttavaa vaikutusta. Ensinnäkin Spotifyn kautta löytämäni Technomindin musiikin kautta olen oppinut luopumaan vanhoista epäonnistumisista ja todella kääntämään uuden lehden elämässäni. Sitä toivon myös teille blogini lukijat. Tässä vielä ensimmäinen muokkaamani rentoutusmusiikkilista Spotifyssa.

Hello readers of my blog and sorry for delay in a new post . This of belonging to this stage.

First of all, I am now officially rehabilitation nurse and has thus completed my degree to finish. Like hell it's called will power, I get this completed my degree in the end , even if there are people around who think that their own positive, having a life of joy and musical know-how is to work in demanding basic therapeutic care facilities . Imagine ...

Many are also probably already putting up the fact that some of their own belonging and the other linking against Finland can be found in their own tongue on Twitter hastag hempula83 https://twitter.com/search?q=%23hempula83&src=hash reason for this is the use of your hastag in my own example . marketing myself in the world of work , as well as information sharing care workers and prospective customers , and Twitter users who want to follow the same hastag to reliable information and tips for their own health care , fitness issues , mental health , and many other things scratching them . The main point , however, the marketing myself to the world of work and getting your dream job in the care of people and not as a Pair.

Some have also noticed my enthusiasm to use Spotify. It is true. I spend hours and hours every day while listening to good music, and Spotify, as well as Jango Radio. I love the music and its relaxing effect. First of all, I found Technomindin via Spotify through music, I have learned to give up old failures and really turn over a new leaf in my life. I wish for you, my readers. Here are edited with the first relaxing music list on Spotify. http://open.spotify.com/user/hempula83/playlist/40P20Pk9rX7mmGomQAi5Bz


keskiviikko 10. huhtikuuta 2013

Intoa pukkaa ja ideoita siinä samassa - Enthusiasm they sell products and ideas in the sameTässä taas kuulumisia tauon jälkeen. Ensin alkuun opintoni ovat loppusuoralla viimeistä harjoittelujaksoa ja näyttöjä lukuunottamatta ja työpaikkakin on jo olemassa. Kaikki on siis hyvin tai ainakin paranemaan päin, näin on todellakin päässyt käymään. Minä alan todellakin olemaan hyvinkin oman itseni herra tai ainakin neiti. 

Kuten näistä kuvista voi päätellä tässä olisi pari todella loistavaa vinkkiä omaan kuntoiluprosessiin, hyvän olon ja itsevarmuuden saamiseen. Ensinnäkin, olen huomannut viime päivinäni niihin finneihin, joita viime aikoina on kasvoihini ilmaantunut toisinaan herkuttelun, stressin ja tiettyjen huonojen tapojen tuloksena, lähtevät tuolla yllä mainitulla yhdistelmällä, joka tuntuu ainakin pitävän omat kasvoni puhtaana ja raikkaina ja muutenkin mukavan tuntuisena.

Tähän alempaan treenaukseen innostuin heti saatuani tämän dvd:n käteeni. Nuo ohjeet todella toimivat ja tuovat todellakin toivottuja tuloksia. Tuolla kuntosarjalla kun aloittaa ja jatkaa jumppapallotreeneillä, voi sanoa hyvästit leveälle takamukselle, höllyvälle iholle pakaroissa ja reisissä ja jatkuville hartijakivuille. Parasta tässä on todella se, että 20 minuutin treeni yhdellä kertaa auttaa jo muutaman treenauskerran jälkeen tuottamaan näkyviä tuloksia. Toisinaan tätä treeniä tulee tehtyä peräkkäisinäkin päivinä, vaikka kolmekin harjoituskertaa viikossa auttaa tuottamaan jo hyviä tuloksia. Ei mene harjoittelut varmasti kuitenkaan hukkaan.


Here again the news after the break. First, the beginning of my studies are in the final stages of the last training period and displays the exception and in the workplace is already there. , So good, or at least improving, this is indeed able to visit her. I start to really be your very own boss, or at least the lady.

As these images suggests this would be a couple of really great tips for your fitness in the process, well-being and self-assurance. First of all, I've noticed my days to the last pimple, which has recently appeared on my face sometimes feasting, stress, and certain bad habits a result, leave on that combination of the above, at least that seems to keep my face clean and fresh and otherwise comfy.

I got interested in this lower workout soon as I received the DVD's in my hand. Those instructions are really working and really bring the desired results. There's a series of fitness when you start and continue a gym ball training as well, you can say goodbye to the wide seat, loose skin on the thighs and buttocks, and the constant shoulder pain. The best thing about this is really the fact that a 20-minute workout at the same time help a few training cycles to produce visible results. Occasionally, this workout is done on consecutive days, even up to three sessions a week will help to produce good results already. Training certainly will not go to waste, however.

lauantai 5. tammikuuta 2013

Uusia tuulia ja siunauksia - New winds and blessings


On aika taas aloittaa uusi vuosi ja katsoa mihin omat rahkeet tänä vuonna riittävät. Tämän lisäksi viime kirjoituksessa mainitsin miten tärkeitä Karjalaisen puolen sukulaiseni ovat minulle. Tilanne minun ja heidän kohdallaan on tällä hetkellä se, että kun pappani sisaruksineen ja vanhempineen joutuivat Karjalasta lähtiessään luopunut nautakarjasta, siis lehmistä, meillä on tällä hetkellä käytössämme mustalaisten kouluttamat hyvinvoivat ja nopeat hevoset. Jonkunhan sitä pitää avustaa rakkaat sukulaiseni vetovoiman lain pariin, jotta myös muutkin rakkaat sukulaiset uskaltavat hullutella ja toivoa paljon kaikkia ihania asioita elämäänsä. Tämä kun on myös sukulaisteni oikeus.

Ja koska jo aiemmin kirjailin muutaman näkyvän ihmisen ja muutoksen tekijän kohdalla uskaliaan kirjoituksen, olen tehnyt näin aiemmin mainitsemaani kiitollisuus- ja onnellisuuspäiväkirjaani myös seuraavien tunnettujen nimien kohdalla; laulaja Jonne Aaron, näyttelijä Hunter Tylo, laulaja Jari Sillanpää, laulaja Elton John, laulaja Katri Helena, kuvataiteilija Matti Järvenpää, rap-artisti Cheek, laulaja- kansanedustaja Mikko Alatalo unohtamatta rakkaita sukulaisiani ja heille tärkeitä ihmisiä kuten esim. Markku Peltola. Heistä jokainen ansaitsee sen mitä he ikinä haluaakin saavuttaa. Tottakai minä olen muistanut myös itseäni ja olisihan se kiva päästä toisen mummuni tavoin lähelle 90- vuoden ikää. 

Kuten jo aiemmin tuli mainittua laulan tämän ihanan mummuni kanssa samassa kirkkokuorossa ja meille kummallekin se on ollut suuri siunaus ja kunnia päästä laulamaan eri ääniä ja lauleskella sukujuhlissa hengellisiä lauluja äänissä. On tähän asti tehnyt moneen sukulaiseen suuren vaikutuksen. Minä olen yksi niistä harvoista nuorista, jotka ovat saaneet nähdä, tavata ja tuntea myös omalla tavallaan isovanhempiensa lisäksi myös ainakin yhden isoisovanhemmistaan. Minä tämän mummuni äidin, Hilma Susannan, lähipiirin kesken Sanni- mummun. Näiden ajatusten myötä on mukavaa ja toiveikasta siirtyä tälle uudelle vuodelle.

It's time again to start a new year and see where their traces are sufficient this year. In addition, recent writing I mentioned how important Karjalainen side of my family have for me. The situation for me and for them at the moment is that when my grandfather's siblings and their parents were forced to Karelia, leaving abandoned the cattle, cows, therefore, we currently have at our disposal the gypsies may well trained and fast horses. Somebody must be assisted by the beloved relative of the Law of Attraction pair, so that other dear relatives have the confidence to get crazy and a lot of hope for all the wonderful things in their lives. This is also when my relatives right.

And since the earlier book I described a few visible human and the change factor, the daring writing, I've done this in the past, which I mentioned the gratitude and happiness in my diary, including the following well-known names in the case; singer Jonne Aaron, actress Hunter Tylo, singer Jari Sillanpää, singer Elton John, singer Katri Helena, artist Matti Järvenpää, rapper Cheek, singer-Congressman Mikko Alatalo forgetting m dear relatives and people who are important to them, such as Markku Peltola. Every one of them deserves whatever they would like to achieve. Of course, I also remember myself and it would be really nice to get to the other way close to my granny 's 90 - year life.

As was mentioned earlier I sing this lovely my granny 's the same with the church choir, and both of us it has been a great blessing and honor to get to sing with different voices and sing religious songs at a party family sound. Has so far been done on numerous family kind of impressed. I'm one of the few young people who are allowed to see, to see and feel the grandparents in their own way, but also at least one great-grandparents. I will do this my granny 's mother, Hilma Susanna, related parties Sanni-grandmothers. With these thoughts, it's nice and hopeful to move into this new year.

sunnuntai 30. joulukuuta 2012

Vuoden vaihteen ajatuksia - The year-end thoughts


Hei taas blogini lukija. Uusi vuosi 2013 edessä ja vanha pian takana. Ja mitä jäi käteen? Ainakin rutkasti kaunaa, kateutta ja vihaa siitä, että itseni ja sukulaisteni ympärillä on pyörinyt ihmisiä, jotka ovat aina kuvitelleet miten asioiden pitäisi minun ja Karjalaisen puolen sukuni kohdalla mennä. Suoraan sanottuna meidän ympärillä olevat ihmiset ovat unohtaneet Mooseksen 10 käskyä ja muut Raamatussa kerrotut opit ja ohjeet. On ollut helpompi päättää asiat pienessä porukassa omasta ja sukulaisteni kohdalta, muuttaa omaa mielipidettä mennen tullen ja palatessa ja joka vaiheessa hölöttää omiaan ja esittää ns. kaiken tietävää ystävää, tai tuttavaa jonka puoleen kääntyä ja kun asiat eivätkään ole omassa ja sukulaisteni elämässä menneet niin kuin tuttavat ovat meidän puolesta päättäneet, ei pidetä yhteyttä ja ollaan ja käyttäydytään meitä kohtaan inhottavasti.

Tämä samainen tilanne on varmasti hiertänyt tilannettani Pohjanmaan tuttavuuteni kanssa ja tietää varmasti siellä päin omia toimiaan asian suhteen. Sen näkee mitä tulevaisuus ja alkava vuosi muuttaa tilannetta siltä saralta. Se jää nähtäväksi.

Menneenä vuotena on kuitenkin loppua kohti tapahtunut paljon hyvääkin. Ensinnäkin olen pystynyt pitämään oman positiivisen asenteeni elämääni ja itseeni aiemmalla tasolla. Jotkut voisivat sanoa siitä, että olen kristittynä siirtokarjalaisten jälkeläisenä tullut uskoon. No sitähän minä olen ilmeisesti sitten aina ollut kun tapanani ei ole puhua potaskaa kenenkään selän takana ja pitää minulle uskotut salaisuudet vain omana tietonani. Näiden lisäksi antaa muiden itse puhua potaskaa muista heidän selän takanaan ja kantaa itse seurauksensa asiasta, jollei heille järki sano mitään. Loppuvuodesta minulla oli taas kunnia saada Tunkelon säätiön opiskelustipendi lähes 80 muun opiskelijan kanssa. Näiden ajatuksia herättävien kirjoitusteni merkeissä haluan toivottaa teille blogini lukijat oikein antoisaa, tuotteliasta ja siunattua alkavaa vuotta 2013.Hello again my reader. New Year 2013 in front of and behind the old soon. And what was in your hand? At least lots of resentment, jealousy and anger that myself and my relatives has revolved around people who have always imagined how things should me and my family at Karjalainen half to go. Frankly, our surrounding people have forgotten about the 10 commandments of Moses and other Biblical doctrines and instructions. It has been easier to make decisions on their own in a small crowd and relatives split, change their own opinion coming and going and returning, and every step of blabber and likely to present the so-called. know-it-all friend, or a friend to turn to, and when things are not in their own life and my relatives go as acquaintances are in our favor have decided not to contact us and we are considered to be and to behave towards us unpleasantly. 

This same situation has certainly caused friction in my relationship Ostrobothnia acquaintance with and know for sure there like their own efforts in this regard. You can see what the future and the new year will change the situation in the availability of skills. It remains to be seen.

However, the past year has taken place towards the end of a lot of good things. First of all, I have been able to keep a positive attitude about your life and myself at the same level. Some would say that I am a Christian, a descendant from Karelia being saved. Well, that's what I am then apparently always had a habit not to talk to anyone potash behind his back and to keep the secrets entrusted to me only to yourself. In addition to others to talk about themselves potash from behind their backs and position yourself on the consequences if they were not common sense say anything. End of the year I was again honored to have Tunkelo Foundation scholarship student, nearly 80 other students. These thought-provoking writings by those marks I want to wish my readers very rewarding, productive and blessed New Year 2013.

sunnuntai 18. marraskuuta 2012

Uskaliaita toiveita - Audacious hopes

*   Right now I'm grateful and happy to say that I hope the angels for help and guidance for all of them to me jealousy for men and women around the world, who have asked me particularly sensitive issues and situations in my life, so that they are able to play its part in life of the situations and obstacles in their lives now and in the until the have wished me to live to their problems and situations in the middle - the idea to
*   Right now I'm grateful and happy to say that I hope the angels for help and guidance to all of them the President of Finland Sauli Niinistö jealousy for men and women around the world who have called for the presidential particularly difficult issues and situations president's life, so that they are able to play its part in life of their situations and obstacles in their lives now, and until the have looked to their president Sauli's living problems and situations in the middle - the idea to
*   Right now I'm grateful and happy to say that I hope the angels for help and guidance to all of them the author Rhonda Byrne jealousy for men and women around the world who have asked for this author particularly difficult issues and situations Rhonda lives, so that they are able to live with their situations and obstacles with his life now, and until the have looked to the writer Rhonda live their problems and situations in the middle - the idea to
*   Right now I'm grateful and happy to say that I hope the angels for help and guidance to all of them the author Lorna Byrne jealousy for men and women around the world who have hoped for a writer Lorna particularly difficult issues and situations the author's life, so that they themselves will be able to play its part to live with their situations and obstacles in their lives now, and until the have hoped for Lorna's living their problems and situations in the middle - the idea to
*   Right now I'm grateful and happy to say that I hope the angels for help and guidance to all of them U.S. President Barak Obama jealousy for men and women around the world who have called for the U.S. President particularly difficult issues and situations of President Barak's life, so that they themselves can play its part in life the situations and obstacles in their lives now, and until such time as the President Obama hoped to live to their problems and situations in the middle - the idea to

keskiviikko 10. lokakuuta 2012

Lorna Byrne: A Message Of Hope From The Angels - Toivon viesti enkeleiltä

Kun tässä viimeistä edellisessä kirjoituksessani tuli käsiteltyä Lorna Byrnen kirjaa "Enkeleitä hiuksissani" voitte varmasti kirjoituksestani päätellä sen koskettaneen minua hyvinkin paljon. ...Ja kun samassa yhteydessä mainitsin kirjoittavani kiitollisuus- ja onnellisuuspäiväkirjaa kerron teille sen salaisuuden, että olen kyseisen kirjan sivuille kirjannut ajatukseni ja toiveeni asioiden etenemisen suhteen ja myös lähettänyt ystäville, tuttavilleni ja tuntemattomille omat enkelinsä elämäänsä rikastuttamaan. 

Nyt kun kyseessä on samaisen kirjailijan viimeisin kirja "Toivon viesti enkeleiltä" ymmärrän paremmin sen hyvän merkityksen, miten pieni asia itselle voi merkitä jotain todella merkittävän suurta toisille. Tästä voin antaa esimerkin siinä, että kirkkokuorostamme pitkään poissa ollut laulaja on viime aikoina käynyt harjoituksissamme nykyisistä elinrajoituksistaan huolimatta. Tämä on minusta suurta ja merkittävää.

Ja kun viime kirjoituksessani kritisoin muutamalla sanalla luterilaisen kirkon toimia, niin tästäkin on nykyään omalla paikkakunnallani hyvä esimerkki siitä, että meidän kyläkirkkomme on keväästä lähtien pitänyt remontoida ja purkaa siihen tehty lisäsiipi homevaurion takia. Sen sijaan asiaa mietitään vielä tällä hetkellä pääkallopaikalla Jämsässä mitä asialle pitäisi todellisuudessa tehdä, kun remontin pitäisi lähestyä todellisuudessa loppuaan. 


When this came to the writings of the penultimate treated Lorna Byrne's book "Angels in my hair," you can certainly conclude my writing it affected me very much. And ... when I mentioned that I write about in the same gratitude and happiness diary I will tell you the secret that I have the pages of a book recorded my thoughts and hope things in terms of progress and also sent to friends, acquaintances and strangers own angels to enrich their lives.

Now, in the case of this same writer's latest book, " A Message Of Hope From The Angels," I understand better the importance of good, how a small thing for yourself can mean something really important great for others. I can give an example of this in the fact that our church choir was out of operation for a long time the singer has recently become exercises in the present life, despite its limitations. I think this is a large and significant.

And when I criticize the writings of the last few words of the Lutheran Church activities, so too, is now in our town a good example of the fact that our church is the village since the spring have been remodel and demolish it was detached home of damage. Instead, think about it at the moment skull location Jämsä what we should actually do when remodeling should be approached really close.

maanantai 10. syyskuuta 2012

Voiko pelimaailman psioniset kyvyt selittää osaa nykyelinolosuhteistamme? - Will the game world psionic abilities to explain part of the current conditions of their lives?

Miten on mahdollista, että nykyään meillä Suomessa tehdään usein perhesurmia, tapetaan julkisella paikalla syyttömiä, toiset pelkäävät kuulua kirkkoon ja vallan kahvassa olevien päättäjien ajatukset ja päätökset ovat usein luvattuja käänteisempiä? Voiko nykyisen ilmiön selittää roolipeleissä, tietokonepeleissä ja nykymaailmassa ilmenevät psioniset kyvyt, joihin liittyy mm. toisten mielen hallinta? 

Usein ajatellaan perhesurmien taustalla olevan mm. lapsuudessa koetut traumat, väkivaltaisuus, koulukiusaaminen ja arvostuksen puute. Entä jos yhtenä syynä onkin pelikoneissa tai roolipeleissä ilmenevä psionisuus, kyky saada muut toimimaan täysin oman mielen mukaansa ja itse esiintyä viilipyttynä. Pelissä oleva rooli on siis suoraan sanottuna jäänyt päälle omassa elämässä ja entisen elämän traumat antavat sille vauhtia toteutua monina erilaisina kauhutekoina perhesurmista, kouluväkivaltaisuuksiin ja moneen muuhun.

Voi olla, että parisuhteissa toisinaan ilmenevät erikoiset erimielisyystilanteet voivat johtua tästä ilmiöstä, mutta myös olosuhteista. Alkuun on helppo olla oma itsensä parisuhteessa, kertoa toiselle avoimesti omista ajatuksistaan ja toiveistaan, tehdä yhdessä ja erikseen kaikenlaisia perusjuttuja halauksesta ja yleisestä välittämisestä lähtien. Mutta sitten parisuhteeseen alkaa ilmentyä mitä erikoisempia erimielisyystilanteita myös perusasioissa, joita ei varmasti täysin selitä se, että toista ei ole oppinut tuntemaan. Ratkaisu saattaa löytyä tilanteeseen joko helposti, tai sitten ottaa aikansa. Riippuu mm. suhteen lähtökohdista, omasta nykytilanteesta, omasta seurusteluhistoriasta, mutta myös ulkopuolisista tekijöistä, joihin myös psionisuus liittyy. Joku ulkopuolinen haluaa vaikuttaa omaan ajattelumaailmaan hallitakseen sitä. Tässä saattaa olla myös mahdollinen syy hyvin monen Suomalaisen kirkosta eroamiseen ja siihen miksi päättäjistä monikaan ei lunasta lupauksiaan asioiden ja olojen parantamiseen. Myös julkisella paikalla suoritetut väkivaltaisuudet voivat johtua tästä.


How is it possible that today, we in Finland are often family killings, killed in a public place of innocent, others are afraid to belong to a church in power and decision-makers in the thoughts and decisions are often promised in reverse? Can explain the role of the modern phenomenon in games, computer games, and in the modern world appear psionic abilities, which are the basis. other mind control?

It is often thought to be behind the shootings, family mm. experienced childhood trauma, violence, bullying and lack of appreciation. What if one of the reasons is the role of gaming machines or games occurring psionics, the ability to get others to cooperate fully with him and his own mental self-occur in a cucumber. Playing the role is, therefore, quite frankly, left on her own life and the life of the former traumas give it a boost take place in many different horror as acts of family killings, the violence in the schools, and much more.

It may be that in relationships sometimes result from special situations may be due to a disagreement about this phenomenon, but also the circumstances. Home is easy to be yourself in a relationship, tell another openly own thoughts and desires, make, individually and collectively all kinds of basic things hug and overall transmission since. But then the couple's relationship begins to manifest in the unusual case of disagreement, the basic issues that are certainly not fully explain the fact that one of them does not come to know. The solution may be found in, either easy, or it takes time. Depending mm. in terms of perspective, the current situation on their own, on their own dating history, but also to external factors, which are also associated with psionics. Somebody else wants to influence your own thinking into the world to manage it. There might also be a possible cause of a wide variety of Finnish church's resignation and the decision-makers why not many redeeming promises Affairs and the improvement of conditions. Also carried out in a public place violence may be due to this.